Πρόγραμμα Σπουδών...

Οι μαθητές σε αυτή την τάξη επιλέγουν προσανατολισμό. Κατά τη διάρκεια της χρονίας καλύπτονται τα μαθήματα της τάξης και ξεκινάει η προετοιμασία για τη Γ' Λυκείου με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη ολοκλήρωση της ύληςΣημείωση: Ο μαθητής επιλέγει τις ώρες που θα παρακολουθήσει ανάλογα με το πεδίο που θα ακολουθήσει στη Γ' Λυκείου.

developed & supported by Keystone