Πρόγραμμα Σπουδών...

Στο Φροντιστήριο Περαντινός οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τον τρόπο που διαβάζουν, να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να καλύψουν κενά από προηγούμενες τάξεις.


developed & supported by Keystone