Πρόγραμμα Σπουδών...

Η τάξη στην οποία οι μαθητές καλύπτουν κενά που ίσως υπάρχουν, εξοικειώνονται με την Τράπεζα Θεμάτων και βάζουν θεμέλια για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.


developed & supported by Keystone